Desinfecteren grote oppervlakte

Vooral nu: desinfectant verspuiten met een Wagner verfspuit!

Download PDF

Naast het verspuiten van verf zijn de meeste Wagner verfspuiten ook goed geschikt voor het verspuiten van desinfectant. Mits er natuurlijk goed op de veiligheid wordt gelet.

Daarmee kunt u dus deurklinken, relingen, tafels en andere oppervlaktes afnemen die in contact kunnen komen met het virus zonder dat u het zelf aan hoeft te raken met een schoonmaakdoek bijvoorbeeld.

Uit sommige studies blijkt dat  SARS-CoV-2 virussen, waar het huidige Covid 19 virus onderdeel van is, langere tijd kunnen overleven op bepaalde oppervlaktes. Naast de doorgifte van mens op mens kunnen oppervlaktes dus ook een risico vormen.

Hier komen de verfspuiten van Wagner in het spel. We merken in deze van social distancing dat veel mensen gaan klussen en schilderen in huis. U zet de verfspuit weg, maar ook dan kunt u de verfspuit nog goed gebruiken in deze tijd. Als u bijvoorbeeld op een kantoor werkt, huismeester bent of in uw eigen appartementencomplex de trapreling lift of iets anders wilt afnemen met een desinfectie middel.

Het kan met een Wagner verfspuit. Hoe dat in zijn werk gaat ziet u hieronder:

 

Op welke plekken kan het verspuiten van desinfectie middelen gebruikt worden?

Hieronder een paar voorbeelden waar u de verfspuit kunt gebruiken.

 • Kleedkamers, Badkamers (en natuurlijk ook overig sanitair)
 • Kantoren
 • Restaurants en voedselvoorbereidingsplaatsen/keukens
 • Lokalen of opleidingsplekken
 • Openbaar vervoer
 • Publiek toegankelijke plekken en ruimtes

Wat kan er gedesinfecteerd worden?

De techniek van de Wagner apparaten maakt een uitgebreide behandeling van oppervlakken met een vloeibaar desinfectiemiddel mogelijk. Hierdoor kan de aanwezigheid van bacteriën, virussen en schimmels in elk geval flink verminderd worden.

Soorten desinfectiemiddelen die verspoten kunnen worden: Desinfectiemiddelen op basis van Alcohol, aldehyde, biguaniden, bisfenol, diaminiden, peroxiden, fenolen, quaternaire ammoniumzouten en halogeenafgevende verbindingen.

Hoe werkt het verspuiten van desinfectie middelen?

 • Zorg dat alle koppelingen goed vastgeschroefd of ingeklikt zitten.
 • Controleer de dichtingen van het systeem met water voor het met desinfectiemiddelen te gebruiken. Dan kunt u ook zien of er nog verf in zit bijvoorbeeld.
 • Verwijder het water
 • Vul het desinfectiemiddel in de beker (HVLP) of plaats het aanzuigsysteem direct in de verpakking (HEA Airless).
 • Voor HVLP machines:
  • Maximale luchtdebiet met minimaal product debiet
 • Voor HEA / Airless machines:
  • Drukregeling: 70-100 bar (Control Pro niveau 4)
  • Spuittip selectie: (aangeraden 513, 311 voor Control Pro)
  • Gebruikt u een andere tip, gebruik dan een andere spuitsnelheid.
 • Breng de desinfectant snel en gelijkmatig aan op de oppervlakken volgens de richtlijnen van het materiaal.

De inwerktijd haalt u uit het technische werkblad van de fabrikant van het desinfectiemiddel!

Veiligheidsinstructies

Hou rekening met de volgende veiligheidsinstructies voor gebruik:

 • Draag altijd de nodige beschermingsmaterialen zoals beschreven staan door de fabrikant van de desinfectiemiddelen (bijvoorbeeld handschoenen, bril, masker etc.)
 • Richt de straal nooit naar mensen of dieren! Naast dat de desinfectiemiddelen niet goed kan zijn voor mensen en dieren kan de straal bij een HEA/Airless systeem ook schade berokkenen.
 • Lees de handleiding van de machine aandachtig door alsook de veiligheidsvoorschriften en volg alle instructies en aanbevelingen.
 • Bespuit geen een elektrische toestellen, computers, tv’s of andere systemen.
 • Wanneer u ontvlambare producten gebruikt moet de machine buiten de behandelde ruimte staan waar het spuiten gebeurt. (Gevarenzone = 5 m afstand van de applicatie).
 • Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte als dat nodig is voor de desinfectant
 • Verder is het afgeraden om warme en hete oppervlakken te desinfecteren.  

Indien mogelijk; zet elektrische systemen uit en gebruik het niet op lichtschakelaars. 

Download PDF

Verfspuiten om mee te desinfecteren: